MDR Hazırlıklarında Mühendislik ve Klinik Altyapının Önemi

SEIS tarafından 14 Şubat 2022 tarihinde “MDR Hazırlıklarında Mühendislik ve Klinik Altyapının Önemi” isimli toplantı düzenlenmiştir. TITCK yetkilileri, Akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, MDR uyum sürecinde önemli bir aşama olan klinik veri eldesi ile ilgili olarak
• Tıbbi cihaz klinik araştırmaları ve onay süreçleri
• Zorunlu yetkili otorite değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı ve TITCK’nın rolü
• Klinik veri değerlendirme ve market sonrası izleme planı ilişkileri
ele alınmıştır.
İlgili toplantının kayıtlarına Youtube üzerinden https://youtu.be/r1FRljdV4y4 linki ile erişebilirsiniz.

İzlemek için tıklayınız